top of page
YTFor er en digital plattform,  skapt for å formidle arbeidskraft på en  effektiv og ressursbesparende måte  mellom bedrifter.

Brukervilkår

Brukervilkår:

 

 

Brukervilkår for YTFOR Formidlingsplattform for inn- og utleie av arbeidskraft mellom bedrifter.

 

Introduksjon
Velkommen til vår formidlingsplattform for inn- og utleie av arbeidskraft mellom bedrifter. Ved å bruke vår tjeneste, godtar du å overholde følgende vilkår og betingelser. Vennligst les dem nøye før du bruker plattformen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke bruke tjenesten vår.

 

Plattformen er en formidlingsplattform

YTFOR fungerer som en formidlingsplattform for inn- og utleie av arbeidskraft mellom bedrifter. YTFOR tar ikke på seg arbeidsgiveransvar eller ansvar for at arbeidere ikke dukker opp eller blir sykmeldt. YTFOR er ikke part i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og er ikke ansvarlige for eventuelle feil eller mangler i avtalen. Det er brukerens ansvar å sørge for at leieforholdet blir gjennomført i samsvar med lover og regler, og YTFOR påtar seg ikke noe ansvar i denne sammenheng.

Det er ikke lov å bruke plattformen som videreformidling av arbeidskraft der arbeidstagere  ikke er ansatt i inn eller utleie bedrift.

 

Betaling

YTFOR tar et formidlingsgebyr på 5% + mva. av utleieprisen per time som en form for betaling for tjenestene som tilbys på plattformen. Utleier plikter å sende faktura kopi til post@ytfor.no samtidig som faktura for formidling via YTFOR sendes til innleier. Dersom YTFOR ikke mottar fakturagrunnalaget vil YTFOR fakturere utleier i tillegg til antall timer og kostnader som er avtalt i YTFOR plattformen, 20 %.

 

Oppsigelse

YTFOR har rett til å si opp denne avtalen og/eller suspendere eller avslutte din tilgang til plattformen når som helst, uten varsel og uten ansvar overfor deg, hvis du bryter vilkårene og betingelsene eller på annen måte engasjerer deg i uakseptabel oppførsel.

 

Begrensninger av ansvar

YTFOR er ikke ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av bruk av plattformen eller manglende evne til å bruke den. YTFOR frasier seg også ethvert ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av handlinger eller unnlatelser fra brukerne av plattformen.

 

Endringer i vilkår og betingelser

YTFOR forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. Endringer vil tre i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på plattformen. Fortsettelse av bruk av plattformen etter at endringer er lagt ut, betyr at du godtar og samtykker i endringene.

 

Juridisk ansvar. Disse vilkårene og betingelsene reguleres av norsk lov. Enhver tvist som oppstår mellom brukerne og oss skal løses ved bruk av norsk domstol.

 

Generelt

Disse brukervilkårene gjelder for bruk av YTFOR/Ytformidlings (YTF) nettsteder (ytfor.no og tilhørende domener) og tjenester. De gjelder for alle som bruker YTFORs kanaler, inkludert privatpersoner, bedrifter og andre profesjonelle aktører, uavhengig av om du bare besøker YTFORs kanaler for å se eller bruker dem for å formidle inn- og utleie av arbeidskraft eller produkter. Med "Du" menes deg og selskapet du representerer. YTFOR vil varsle brukerne via e-post ved større endringer i brukervilkårene på den e-postadressen som ble oppgitt ved registrering.

Brukerkonto

For å bruke YTFORs tjenester må du/selskapet du representerer opprette en brukerkonto. Kontoen vil være selskapets ansvar, og selskapets brukere er ansvarlige for all aktivitet som skjer på kontoen. Ved opprettelse av en brukerkonto, godtar du også YTFORs brukervilkår.

 

Personvern

For at YTFOR skal kunne gi deg/selskapet du representerer tilgang til plattformens tjenester og mulighet til å leie inn og leie ut arbeidskraft, må vi behandle visse firma- og personopplysninger. Vi henviser til vår personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Samtykke til markedsføring
Som registrert bruker av YTFORs kanaler, kan selskapet ditt motta nyhetsbrev og markedsføring via e-post om tjenestene i YTFORs kanaler og fra YTFORs samarbeidspartnere. Du kan endre innstillingene for e-postvarsler under «Min side» på YTFOR. Merk at disse innstillingene ikke påvirker e-postvarsler som gjelder spesifikke tjenester du har bestilt av YTFOR, som lagrede søk/annonsesøk/formidlinger, varsler om utløpte søk/annonser/formidlinger osv.
 

Brukergenerert innhold
Med brukergenerert innhold menes alt innhold du eller selskapet du representerer som bruker av YTFORs kanaler skaper og/eller legger ut i YTFORs kanaler, for eksempel bilder, filmer, tekster, grafiske fremstillinger, logoer eller lignende (“Brukergenerert innhold”). Du og selskapet du representerer garanterer at du har de nødvendige rettighetene til det brukergenererte innholdet, enten fordi du har signaturrett, eller fordi du har fått tillatelse fra personen med signaturrett til å bruke det brukergenererte innholdet i YTFORs kanaler. Dette betyr at du garanterer at brukergenerert innhold ikke inneholder beskyttet informasjon som du ikke har autorisasjon til å bruke. Du garanterer også at personene som kan identifiseres i det brukergenererte innholdet (for eksempel ved et bilde, en omtale, en beskrivelse eller bare ved et navn) er klar over at det skal brukes i YTFORs kanaler og at de har akseptert dette. Ved påstand om rettighetskrenkelser i brukergenerert innhold krever YTFOR som et utgangspunkt en rettsavgjørelse som stadfester rettighetsbrudd før annonsen/formidlingen stanses. Ved å legge ut brukergenerert innhold i YTFORs kanaler gir du YTFOR en ubegrenset rett til å fritt disponere det brukergenererte innholdet, for eksempel ved å behandle, tilpasse, lagre eller kopiere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten, uavhengig av mediekanal. Du gir også YTFOR rett til å overføre disse rettighetene til potensielle partnere. YTFOR kan også bruke det brukergenererte innholdet i markedsføringsøyemed. YTFOR beholder disse rettighetene selv etter at en annonse/formidling av utleie er slettet.

Immaterielle rettigheter

YTFOR eier de immaterielle rettighetene til alt materiale og informasjon som er tilgjengelig på YTFORs plattformer, inkludert tekst, bilder, design, brukergrensesnitt og programvarekoden til tjenestene. Dette materialet kan ikke brukes på noen annen måte enn det som er nødvendig for normal bruk av YTFORs tjenester.

Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra YTFORs plattformer uten skriftlig tillatelse fra YTFOR. Videre er det ikke tillatt å bruke automatiserte tjenester som roboter, spidere eller indeksering, eller andre metoder for systematisk eller regelmessig kopiering av innholdet på YTFORs plattformer uten eksplisitt skriftlig samtykke fra YTFOR.

Bruk av YTFORS tjenester til Næringsvirksomhet

Alle brukere av YTFORs tjenester skal bruke dem kun i forbindelse med næringsvirksomhet. YTFORs tjenester er utelukkende ment for bedrifter som ønsker å formidle inn- og utleie av arbeidskraft til andre bedrifter, og bruken av tjenestene til andre formål er ikke tillatt.

Vennligst merk at brukerne av YTFORs tjenester er ansvarlige for å overholde gjeldende lover og regler knyttet til arbeidsrett og immaterielle rettigheter, og at YTFOR ikke påtar seg ansvar for eventuelle brudd på disse lovene og reglene fra brukerne.

 

Angrerett
Når du kjøper tjenester på internett, har du vanligvis 14 dagers angrerett. Imidlertid frasier du deg din angrerett når du annonserer eller formidler på YTFORs kanaler, da tjenestene for annonsering/formidling og utleie av arbeidskraft innebærer at tjenesten leveres umiddelbart. Dette betyr at du godtar at angreretten opphører når tjenestene anses levert. Tjenestene anses levert umiddelbart etter at annonsen eller formidlingen er publisert. Tilsvarende regler gjelder også for tilleggstjenester du kjøper i forbindelse med annonsering eller formidling, for eksempel endring eller fornyelse av en annonse.

Ansvarsbegrensning

Tilgang til YTFORs kanaler og tjenester:

YTFOR kan ikke garantere for kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til sine kanaler og tjenester. Det kan være tilfeller hvor de vil være utilgjengelige helt eller delvis på grunn av vedlikehold eller andre årsaker. YTFOR stiller ingen garantier for funksjonalitet og tilgjengelighet, men vil gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten.
 

Formidling av arbeidskraft

YTFORs kanaler fungerer som en formidlingsplass for inn- og utleie av arbeidskraft. YTFOR fungerer kun som en plattform for formidling av inn- og utleie av arbeidskraft, og har derfor ingen kontroll over, eller ansvar for transaksjonen mellom kjøper og selger.

 

Tredjepartsinnhold:

YTFORs kanaler kan inneholde tilbud, annonser, lenker eller lignende til tjenester eller varer som leveres av tredjeparter. YTFOR har ingen ansvar for slikt Tredjepartsinnhold eller for kommunikasjon og eventuelle avtaler som brukeren inngår i forbindelse med dette. YTFOR er dermed ikke ansvarlig for tap som følge av forsinket eller uteblitt levering, eller ved mangler ved den annonserte varen/tjenesten.
 

Konflikter:

YTFOR kan ikke involvere seg i konflikter som måtte oppstå mellom innleier og utleier eller kjøper og selger av YTFORs tjenester. Skulle du bli utsatt for tyveri eller svindel, er det viktig at du dokumenterer hendelsesforløpet og kontakter politiet.
 

Erstatning:

YTFOR erstatter kun direkte tap som oppstår som en direkte følge av grov uaktsomhet fra YTFORs side. YTFOR er ikke ansvarlig for indirekte tap. Ved tekniske feil som påvirker annonseringen/formidlingen, eller der annonser/formidlinger er fjernet feilaktig, vil høyst annonsekostnaden bli erstattet.
 

Resultat av annonsering/formidling

YTFOR kan ikke garantere at du oppnår ønsket effekt ved å annonsere/formidle arbeidskraft i YTFORs kanaler. YTFOR er ikke ansvarlig for tap, uteblitt fortjeneste, manglende salg eller få henvendelser ved annonsering/formidling. YTFOR har heller ikke ansvar for tap som følge av uteblitte eller forsinkede annonse- og formidlingssvar, eller for feilaktig informasjon i annonse- og formidlingsteksten.

Skadesløsholdelse

Som bruker forplikter du deg til å holde YTFOR skadesløs for eventuelle krav som rettes mot YTFOR fra tredjeparter som følge av brukergenerert innhold eller brudd på disse brukervilkårene, YTFORs øvrige annonseringsregler eller gjeldende lover eller tredjeparts rettigheter.

 

Kommunikasjon og oppførsel

Vi oppfordrer alle brukere til å utvise høflighet og respekt i all kommunikasjon på nettsiden, både i annonser/formidlinger og i direkte kommunikasjon med andre brukere og YTFOR. Personkarakteristikker, rasistiske utsagn, hets og krenkelser vil ikke bli tolerert og kan føre til sletting

av brukerkonto. Det er også forbudt å sende søppelpost, generelle markedsføringshenvendelser eller andre uønskede meldinger. Vi tillater heller ikke at varer/tjenester som ikke er tillatt eller formidles på nettsiden vår, forsøkes omsatt via meldingstjenesten.

Alle meldinger opprettet fra plattform vil bli lest og sjekket.

 

Bruker av plattformen plikter til enhver tid å holde kalenderen og forespørsler oppdatert.

Ved gjentatte «ikke besvarte forespørsler» og/ eller man ikke fjerner «tilgjengelige kandidater» som er opptatt vil YTFOR forbeholde seg retten til å fjerne brukere fra plattformen.

 

Vurderinger

Etter at en handel er gjennomført i YTFORs kanaler, vil du kunne bli bedt om å gi en vurdering av den brukeren du har handlet med. Vurderinger skal kun gis til den brukeren du har handlet med eller som du har gitt en vare til. YTFOR vil fjerne vurderinger som er gitt til andre enn partene i handelen på oppfordring fra en av partene. Vurderinger kan ikke redigeres etter at de er gitt.

YTFOR modererer ikke vurderinger og er ikke ansvarlig for den omtalen som blir gitt. Partene i en handel må selv ordne opp seg imellom, og YTFOR sletter som et utgangspunkt ikke vurderinger. Ved misbruk av vurderinger forbeholder imidlertid YTFOR seg retten til å slette vurderinger eller nullstille en profil som har fått flere negative vurderinger enn positive.

Vi oppfordrer deg til å gi saklige og konstruktive vurderinger. Dette gir vurderingen mer verdi for andre brukere og bidrar til en hyggeligere markedsplass.

 

Sikkerhet:

Sikkerhet er veldig viktig for YTFOR, og det gjøres gjør det som kan gjøres for å forhindre uønsket eller kriminell aktivitet på nettsiden plattformen. For å oppnå dette, vil meldinger utvekslet gjennom vår meldingstjeneste bli gjenstand for maskinell, og tidvis manuell, kontroll. YTFOR kan kontrollere, filtrere, fjerne eller stoppe meldinger som i sitt innhold er støtende eller ulovlige, eller som bryter med YTFORs Brukervilkår eller annonseregler/formidlingsregler, eller som det er grunn til å tro strider mot annen relevant lovgivning. Lovbrudd vil bli oversendt myndigheter. I tillegg har vi tett dialog med Byggebransjens uropatrulje for å kvalitetssikre dokumentasjon og aktører på plattformen. 

Merk at når du bruker meldingstjenesten, vil visningsnavnet som vises til andre brukere variere avhengig av innstillingene du har valgt. Hvis du har valgt å ikke vise profilbilde og lenke til profilsiden før kjøperen av tjenester/innleier tar kontakt med deg ved annonseinnlegging, vil visningsnavnet som vises være det navnet du har satt i din profil. Hvis du har valgt å ikke vise profilbilde eller være anonym ved annonse- og formidlingsinnlegging, vil visningsnavnet som vises være ditt fulle navn.

 

Misbruk av tjenesten

YTFOR ønsker å tilby en pålitelig tjeneste for inn- og utleie av arbeidskraft mellom bedrifter. For å opprettholde integriteten og kvaliteten på tjenesten, er det visse begrensninger og retningslinjer som må følges. Ethvert misbruk eller forsøk på misbruk av YTFORs tjenester vil ikke bli tolerert. Dette inkluderer følgende handlinger:

  • Manipulering eller forledning av bruksmønstre eller markedet.

  • Bruk av feil informasjon eller forfalskning av dokumenter, inkludert CV og personopplysninger.

  • Opprette kontakt mellom innleier og utleier uten å benytte vår tjeneste.
     

YTFOR forbeholder seg retten til å straffeforfølge ethvert misbruk eller forsøk på misbruk av tjenesten, og å suspendere eller avslutte brukerens konto uten varsel hvis det blir oppdaget brudd på disse retningslinjene.
 

Kontakt via YTFORs tjenester

YTFOR oppfordrer alle brukere til å kommunisere via plattformens kanaler for å opprettholde en sikker og pålitelig tjeneste. Det er derfor ikke tillatt å kontakte andre brukere av tjenesten uten å benytte plattformen. Dette inkluderer forhandlinger eller avtaler mellom innleier og utleier uten YTFORs involvering. YTFOR påtar seg ikke ansvar for slike avtaler eller transaksjoner som foregår utenfor plattformen.

YTFOR vil gjøre sitt beste for å sikre at all kontakt mellom brukere av YTFORs tjeneste skjer via YTFOR sine kanaler. Hvis du oppdager noen som forsøker å kontakte deg utenfor YTFORs plattform, vennligst rapporter dette til YTFOR umiddelbart. YTFOR vil undersøke saken og ta nødvendige tiltak for å sikre integriteten til tjenesten.

YTFOR vil gjøre sitt beste for å opprettholde en trygg og pålitelig tjeneste for alle brukere. Takk for at du bruker YTFORs plattform for inn- og utleie av arbeidskraft mellom bedrifter.

 

Utestengelse fra YTFORs kanaler og tjenester

YTFOR har rett til å utestenge brukere som ikke følger disse brukervilkårene eller annonse- og formidlingsreglene. YTFOR ønsker å være en trygg og effektiv markedsplass, og brukere som misbruker eller manipulerer tjenestene vil bli utestengt.

Hvis en bruker bevisst bryter disse vilkårene eller annonsereglene, eller hvis brukeren har gjentatte brudd, vil brukeren bli utestengt uten varsel. Dette gjelder også hvis YTFOR har grunn til å tro at brukeren er involvert i ulovlige aktiviteter knyttet til annonsering eller formidling.

Eksempler på brudd kan inkludere klager fra andre brukere om brudd på lover eller forskrifter, politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd overfor andre brukere eller overfor YTFOR. Hvis det er alvorlige og kritikkverdige forhold hos en bruker, kan videre annonsering eller formidling på YTFOR medføre betydelige problemer for andre brukere, og brukeren vil også bli utestengt.

Hvis en brukerkonto blir utestengt, vil alle annonser og formidlinger på YTFOR fra denne brukeren bli fjernet, og det vil ikke bli gitt refusjon for annonse- og formidlingskostnader etter forsettlige regelbrudd. Brukeren vil også miste tilgangen til YTFORs tjenester som krever innlogging ved utestengelse. Hvis en bruker prøver å opprette nye kontoer, vil også disse kontoene kunne bli stanset.


Overdragelse

Ved å godta disse brukervilkårene samtykker du i at alle avtaler du har inngått med YTFOR kan overføres til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte eies av YTFOR AS eller er en del av YTCONSULT-konsernet, eller til tredjeparter i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse som inkluderer YTFORs kanaler, uten ditt samtykke.

Endringer i tjenestene

YTFOR kan foreta løpende endringer, forbedringer og/eller avslutte din tilgang til hele eller deler av tjenestene og/eller markedsplassene i YTFORs kanaler uten forhåndsvarsel. Dette inkluderer endringer som kan føre til at annonser/formidlinger flyttes, slettes eller lignende. Hvis du ønsker å beholde en annonse/formidling, anbefales det at du tar en fotokopi/skjermdump og lagrer den et annet sted. YTFOR vil gjøre sitt beste for å varsle om vesentlige endringer på forhånd.


Lovvalg og tvister

Bruken av YTFORs kanaler og tolkningen av disse brukervilkårene vil være underlagt norsk lov, og eventuelle tvister mellom YTFOR og brukeren vil bli behandlet av norske domstoler. Hvis det oppstår tvister, kan saken bringes inn for Forbrukerrådet for behandling mellom deg og YTFOR. Forbrukerrådet kan behandle saker om kjøpsavtaler, men ikke saker om innleie av arbeidskraft.
 

KONTAKTDETALJER

YTFOR, Dyre Halses gate 16, 7042 Trondheim.

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene eller annonsen/formidlingen din, kan du kontakte kundeservice (post@ytfor.no)

bottom of page