top of page
Har dere for mye å gjøre og trenger å leie inn arbeidskraft? ​ Her samler vi alt av ledig mannskap fra andre bedrifter, slik at du kan leie inn den arbeidskraften som passer dere.

Rent in workforce

between companies

Do you have too much to do and need to hire labour?

Here we collect all available staff from other companies, so that you can hire the workforce that suits you.

Hiring of labour
between companies

Leie ut din arbeidskraft

DIGITAL PLATFORM

Rent out your

workforce

Does your business have too few assignments, too many employees at times, or is it at risk of having to make layoffs?

Rent them out through us instead!

Reduce the risk of competent employees disappearing.

FEEDBACK

What

seems

ours

pilot customers

Kjetil Nordø

RIIS Eiendom AS

This will help us quickly find the candidates we need in the YTFormidling database. We want to save both time and money, versus searching on your own or through others.

Per Arne Holthe

KOBE SERVICE AS

The searchability will be excellent! I am amazed at how easy it will be to find the right workforce.

Eirik Volent

Snusbonden AS

The platform will be an absolutely brilliant solution if you find yourself in a situation where you have to lay off or dismiss employees, or possibly need more labor in periods. Win win for all parties!
En B2B portal der arbeidsgivere får tilgang til innleie av all tilgjengelig arbeidskraft i markedet og der alle kan leie ut sin egen tilgjengelige arbeidskraft.

YTFOR

Digital platform for hiring and renting out labour

A B2B portal that employers can access
hiring all available labor in the market and where everyone can hire out their own available labor.

Available labor means:
• employer's surplus staff
• crew for hire through a crew agency
• independent ENK / AS

Do you want us to get in touch?

Fill in the fields or send an email to post@ytfor.no then we will get in touch

Thank you for your interest!

Subscribe to our newsletter

Thank you for your interest

 • Kan man leie ut anonymt på YTFormidling?
  Ja, alle personer og bedrifter er anonym frem til signering av kontrakt mellom inn- og utleier.
 • Hvilken betydning har de nye reglene for inn- og utleie?
  Nye Innleieregler 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte, i det et av de mest brukte rettslige grunnlagene for å leie inn arbeidskraft blir opphevet. I tillegg innføres det et totalforbud mot innleie for byggenæringen på Østlandet Les mer her: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/#:~:text=1.,Oslo%2C%20Viken%20og%20tidligere%20Vestfold
 • Er det dyrt å leie ut arbeidskraften på YTFormidling?
  Den som leier UT betaler 5 % av avtalt timepris til oss. Utleiere betaler altså oss en ørliten andel for at vi finner kunder til dem. Den som leier inn betaler kun oppgitt timespris.
bottom of page